Fel

Ötletpályázat pedagógusoknak

Ötletpályázat pedagógusoknak

Az Egyszervolt Alapítvány módszertani pályázatot hirdet általános iskolai pedagógusok számára, a biztonságos internetezés témakörében, a BIGYOO.hu oldalhoz kapcsolódóan. A feladat: iskolában is felhasználható játékos feladványok készítése.

A pályázat célja:

Játékos feladatgyűjtemény elkészítése a biztonságos internetezés témakörében. Módszertani ötletek létrehozása, amelyek a NAT követelményeihez illeszkedve, különböző tantárgyakba integráltan felhasználhatók. A cél: változatos feladatok összegyűjtése, melyek az általános iskolás tanulókat megismertetik a világháló előnyeivel és ösztönzik a diákokat annak biztonságos használatára.

A pályázat tartalma:

Egy pályázatnak 3 feladatleírást kell tartalmaznia, feladatonként 1 oldalban (az adatlapon felül, összesen 3 oldal). Formai követelmény a mellékelt sablon használata, amelyben szerepelnek a részletes feladatleírások, valamint a különböző tantárgyakhoz tartozó kapcsolódási pontok. Követelmény továbbá, hogy mindhárom feladat az internet sokszínű és biztonságos felhasználásának lehetőségeit tükrözze!

A feladatokban felhasználhatók a www.egyszervolt.hu játékai, kulturális tartalmai, de a 3-ból legalább kettő saját, az egyszervolt.hu-n létező játékoktól független, vagy azokhoz csak tartalmilag kapcsolódó feladatötlet kell, hogy legyen! Ha a játékos feladat értelmezéséhez, megvalósításához bármilyen ábra, rajz, vagy kép szükséges, akkor ezt kérjük, mellékelje, ezáltal az oldalszám meghaladhatja a meghatározott maximumot (3 oldal)!

Előnyt élveznek azok a játékos feladatok, melyek minél szélesebb körben alkalmazhatóak az általános iskolában, a nevelés és az oktatás különböző területein.

A beérkezett anyagokat szakmai bírálóbizottság értékeli és választja ki kategóriánként a három legjobbat.

 

Díjak:

Kategóriánként:

I. helyezett: 20 000 Ft értékben

II. helyezett: 15 000 Ft értékben

III. helyezett: 10 000 Ft értékben

 

Kategóriák:

I. kategória: általános iskola alsó tagozat

II. kategória: általános iskola felső tagozat

 

További pályázati feltételek:

Egy pedagógus egy pályázatot nyújthat be!

A díjazott pályamunkákat a Bigyoo, a www.egyszervolt.hu és a Tanárblog felületén közzétesszük, így a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy amennyiben helyezést ér el, az általa beküldött szakmai anyag (a szerző nevének feltüntetésével és az eredetivel megegyező tartalommal) publikálásra kerül.

 

Értékelés szempontjai:

Kreatív megközelítés, ötletesség

Játékosság

Módszertani ötletek

IKT eszközhasználat

A pályázat benyújtására 2013. 01.16-tól van lehetőség.

A pályázat benyújtása e-mailben evsuli@egyszervolt.hu címre történik.

Az elektronikus beküldés végső határideje: 2013. február 13., 24:00

Az e-mailnek csatolva tartalmaznia kell a megadott sablon alapján elkészített, 3 oldalas (szükség szerint több, de a 6 oldalt nem haladja meg) A/4-es dokumentumot, amely magában foglalja a pályázó adatait is. A csatolt fájl neve a pályázó teljes neve legyen (pl.: kovacs_janos.doc)!

A hiányos, a megadott szempontoknak nem megfelelő, vagy a határidő letelte után küldött pályázatok az értékelésben nem vesznek részt!

A végeredmény 2013. február 28-án megtekinthető lesz a www.bigyoo.hu oldalon. A nyerteseket e-mailben is értesítjük!

Nincsenek hozzászólások

Komment hozzáadása