Fel

Nincs benne se Mária, se Jézus

betlehem

Nincs benne se Mária, se Jézus

 Gáspár Sarolta az Egyszervolt.hu oldalon az Apróságok című rovatot szerkesztette – 2007 és 2013 között. Korábbi cikkeiből a mindig aktuális témákra térünk vissza. Mert az érték nem vész el!
Ahány ház, annyi történet. Mindenkinek van „egy saját” emléke az ünneprôl. Boldizsár Ildikó mesekutatónak a mese, hiszen szerinte”….az ünnep kiemel a hétköznapokból, a mese pedig megerôsít a hétköznapokban.” Gryllus Vilmosnak kedves útravalója „ …ha nagy öröm, vagy bánat ér, gondolj azokra, akikkel egy almát ettél karácsonykor” Van, pedig aki hetven évesen is a réges –rég „…ellopott szeretet” történetére emlékszik vissza karácsonykor.

Ha meghallgattá(to)k a történeteket, nem kell „magyarázó” szöveg. Vagy mégis?

Boldizsár Ildikó a beszélgetésünk után, „megtanította”, hogy a meseértésnek négy szintjét lehet megkülönböztetni. Az elsô esetében az olvasó (hallgató) kívülálló, úgy érzi, semmi köze a történet szereplôihez. A második szinten a befogadó a szépekkel, a jókkal azonosul; a harmadikon, pedig már a „rosszakban” észreveszi az önmagában rejlô rossz tulajdonságokat is. Ildikó szerint ezután következik a legfontosabb, a negyedik szint, amikor a mese életünk alakítójává válik, a benne megfogalmazott üzeneteket átültetjük mindennapi életünkbe.
Én magamat rögtön a negyedik szintre helyezve, „kihallottam” a mese üzenetét, ”…milyen jó, hogy ha az embernek kinyílik a szeme és füle, és sikerül megtanulnia látni és hallani. És a pásztornak ez sikerült. És csak ennyi a mese. Nincs benne se Mária se József, se Jézus, és mégis minden errôl szól”

-Neked…. , de mindenki más üzenetet „hallhat ki magának” – bizonytalanít el Ildikó. Na jó, akkor inkább kérdezek, mint állítok.

– A nevelésben- mivel minden gyerek egyedi – nincsen a meséknek kiszámítható nevelô hatása?

– Hogyne lenne. A nevelés célja ugye, hogy szocializálja a gyerekeket, vagyis segítse elsajátíttatni az adott közösség erkölcsi, magatartási normáit. Ezek azok az általános normák, amelyek nemzedékeken keresztül hagyományozódnak. A normák átadásának legelsô és legegyszerûbb módja a mesélés.

Bruno Bettelheim: A mese bûvölete és a bontakozó gyermeki lélek c. könyvében így ír a mese szerepérôl: „…utat mutat a gyermeknek, hogyan fedezze fel identitását, és hogyan találja meg helyét az életben. Ráadásul még azt is elmondja, milyen tapasztalatokra van szüksége jelleme fejlesztéséhez. A mese azt sugallja, hogy a boldog és tartalmas életet bárki elérheti – de csak akkor, ha nem futamodik meg a veszélyek elôl. Mert az igazi identitáshoz csakis rajtuk keresztül vezet az út. Azt is ígéri, hogy ha valaki elindul ezen a kockázatos úton, a jóakaratú hatalmak megsegítik, és végül eléri célját. De arra is figyelmeztet, hogy a gyávákra és kishitûekre, sivár élet vár…”.

– Ez ránk, felnôttekre is vonatkozhatna, nem?

– A mese egyfajta beavatási rítus. A gyerekek ízelítôt kapnak a felnôttek világából. Téves az a felfogás, hogy a mese csak a gyerekeknek szól. Épp az a különlegessége, hogy egyrészt tanítani kíván, másrészt a felnôttek saját tapasztalataikat, érzéseiket, a saját- és a kor problémáját viszik bele a mesékbe. Megjelenik bennük a bírálat, az igazság, morál, becsület, gazdagság, szegénység, halál, misztikum és tréfa egyaránt.
A történetek útmutatók. Egy-egy mese segítségével talán sikerül az útelágazásnál a legjobbat kiválasztanunk.

– Mindegy, hogy kitôl kapja a gyerek a mesét?

– Nagyon nem! A személyes „fejbôl való” élô mesének van a legnagyobb varázsa. Mint a karácsonyi mesélés. hagyományának, mikor körülötte van az egész család, kistestvértôl nagyszülôkig.
A mesélés egyfajta közösségi tevékenység, mert együtt lehetünk, együttesen élhetjük át a mese cselekményét, ami azért is fontos, hogy a gyerek érezze, nincs egyedül a világban, nem kell félnie a bajoktól, a nagybetûs Élettôl, mi mellette vagyunk.

– A mesék azt sugallják, hogy a jó mindig legyôzi a rosszat. Az érték marad, hiába változik a világ rohamosan, hiába a rohanás, a tárgyak halmozása. Ez nem „becsapós” mese?

– A gyereket nem lehet becsapni, – mint ahogyan a felnôtt önmagát csapja be – a gyerek még „védve van” a csodában való hit és a mese által.

:ÚJ:  „…egy ember egy sötét éjszaka elindul tüzet keresni…” így kezdi Boldizsár Ildikó minden karácsonyeste a mesét…” (6 perc)
:ÚJ:  „…nálunk mindig szólt a muzsika, most is együtt énekel a család, de nem ezért emlékezetesek a karácsonyok, hanem…”- emlékszik vissza Gryllus Vilmos” (1.5 perc)
:ÚJ:  „Ajándékkal elvettem a másik örömét, és már akkor, gyerekként rájöttem, hogy, …” (1.3 perc)Gáspár Sári jelenleg a Rádió Bézsben a Gubancaink című műsort vezeti, szerkeszti. Aktuális műsorát ezen a linken érhetitek el:http://www.radiobezs.hu/radiobezs_files/Arch%C3%ADvum/csutortok1500.mp3
Nincsenek hozzászólások

Komment hozzáadása