Fel

Okos Doboz – digitális oktatási segédanyag

Okos Doboz

Okos Doboz – digitális oktatási segédanyag

 

Négy évfolyam, hat tantárgy, 120 feladat. A tanórákon is használható oktatási segédanyagot fejlesztett ki – gyakorló pedagógusok közreműködésével – az európai digitális Oscar-díjat elnyert fejlesztőcsapat, az Egyszervolt.hu. A játékos feladatok hat tantárgyban – matematika, olvasás-szövegértés, nyelvtan, vizuális kultúra, ének-zene, környezetismeret – nyújtanak segítséget a kisiskolásoknak. A digitális segédanyag teljes egészében illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez, így nemcsak a gyakorlásnál nyújt segítséget, hanem a tanórai munkába is teljes egészében beilleszthető.

„Játék a tanulás”

Az ma már nem vita tárgya, hogy a számítástechnika nyújtotta lehetőségek nélkülözhetetlenek az oktatásban, s a multimédiás eszközök használata mind több helyütt beépültek az iskolák mindennapjaiba. A tanórán és tanórán kívüli ismeretszerzésben fontos szerepet játszanak az olyan eszközök és alkalmazások, melyek a jelen mediális környezetben is képesek megragadni, és fenntartani a kisdiákok érdeklődését. Ezt a képességet hordozzák magukban a digitális oktató tartalmak.

Az OKOS DOBOZ a magyar digitális oktatási segédanyag piacon az Európai Unió Innovatív Európa programjában megjelölt törekvéseivel összhangban az újszerű, edutainment, azaz szórakozva tanulás metodikáját kívánja kamatoztatni, és népszerűsíteni. Ugyanakkor hangsúlyozottan segédanyagról van szó, hiszen az alsó tagozatos oktatás-nevelés elsősorban a tanító személyisége által generált folyamat, ahol döntőek az interperszonális viszonyok és az attitűdök, készségek és képességek kialakítása, amellyel megalapozható a belső, személyes harmónia és társadalmi beilleszkedés. Az e-learning – és így az OKOS DOBOZ feladatai is – ebben az életkorban a rendszerezés, gyakoroltatás, elmélyítés eszköze lehet.

„Nagyon fontos lépés ez a fejlesztés, hiszen ez a digitális segédanyag elsősorban a diákok igényeit veszi figyelembe, s összeköti a nem üldözendő informatikai eszközöket a konkrét iskolai tananyaggal” – mondta Dr. Gloviczki Zoltán, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közoktatásért felelős helyettes államtitkára, az OKOS DOBOZ budapesti Németvölgyi úti Általános Iskolában megtartott bemutatóján. Hozzátette: szemben azzal a pedagógusokra koncentráló fejlesztési gyakorlattal, melyek a tanárok munkáját könnyítő segédeszközöket és digitális tartalmakat fejlesztenek, az OKOS DOBOZ a gyerekeket célozza, akik ily módon boldogan játszhatnak a tananyaggal. Dr. Gloviczki Zoltán elmondása szerint, személyesen is kipróbálta az OKOS DOBOZ-t, s ez alapján alkotta meg véleményét.

 

Második fokozatba kapcsolunk

A digitális oktatási segédanyag 2010-ben fejlesztett alap fokozatát – mely három kompetenciaterületet és négy tantárgyat ölel fel – az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP programjának keretében immár nyolcezer diák használja országszerte. Az OKOS DOBOZ most bemutatott, bővített verziója az alsó tagozat négy osztályában (1-4.) négy kompetenciaterületen – matematika, szövegalkotás-szövegértés (anyanyelvi kommunikáció), életpálya építés (művészetek), szociális, életviteli és környezeti -, valamint hat tantárgyban – matematika, olvasás-szövegértés, nyelvtan, vizuális kultúra, ének-zene, környezetismeret -, támogatja az oktatási folyamatot. Egy-egy tantárgyhoz, évfolyamonként hat feladatciklus tartozik, amelyekben egyenként legalább három pályát kínál fel a program.

 

Integrált tudás

A digitális e-learning objektek a korosztályos digitális írástudás készségeire alapoznak, ugyanakkor lehetőséget biztosítanak a tanároknak, hogy a tanulók fejlettségi szintjéhez mérten válogassanak az egyes feladatciklusok között. Az egyes feladatciklusokat a tantárgyi integráció szempontjait figyelembe véve építették fel a szerkesztők, hogy minden feladattípus egyszerre legalább kettő kompetenciaterület fejlesztéséhez adjon muníciót. A tantárgyi feladatok megoldása természetesen „visszafelé is hat”, azaz rendszeres megoldásuk során a diákok a digitális írástudás alapelemeit is készségszinten elsajátítják.

Harmonikus külső belül is

Az OKOS DOBOZ digitális feladatainak látványvilága és rendszere megteremti a lehetőségét annak, hogy az órai használatban a diákok kizárólag a feladatokra összpontosítsanak. Az egyes feladatok vállaltan egyszerű grafikai környezetet kaptak. Színharmóniájuk segíti az elmélyült feladatmegoldást. Kezelőfelületük konzekvens és átlátható, alapszinten szolgálja a diákok önellenőrzését és azt, hogy a foglalkozásvezető elsőre átláthassa, hol tart a diák. A főoldal és a tantárgy/osztály választófelülete egy egyszerű „mátrixszerkezet” azaz nyomógomb-táblázat, mely azonnali választást tesz lehetővé. Ezt segíti a tantárgy/osztály választófelületen az egyes feladatok piktogram-szerű megjelenítése és a téma tömör, egymondatos, kedvcsináló megfogalmazása.

Diáknyelven – tanárnyelven

A feladatokhoz egyenként tanári és diákok számára készített leírás tartozik.
A tanári leírás konkrét technikai segítséget ad a feladatciklus használatához, valamint javaslatokat ad, hogy a tanulók különböző fejlettségi szintjéhez mérten miként alkalmazható a tananyag a tanórán, avagy tanórán kívüli tevékenység során. Tematikus ötletekkel szolgál ahhoz, hogy miképpen lehet off-line (azaz a hagyományos) módon folytatni, vagy kiegészíteni a feladatokat. A diákok számára készült rövid feladatleírás az átlagos életkori sajátosságokhoz igazodik. A digitális forma egyúttal lehetőséget ad arra, hogy tanári inspirációra a kisdiák könnyűszerrel válthasson az osztályszintek között, ugyanis az egyes objektek nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan is egymásra épülnek. Az egyes feladatok és a tananyagciklusok az egyes osztályokban a tanórák nyolcvan százalékában használhatók.

 

Egyszervolt Suli

Az OKOS DOBOZ fejlesztője a Magyar Kiváló Online Gyermektartalom 2011. Díjat-, valamint az Európai Digitális Kiválóságok Díj (European Seal of e-Excellence) Platina fokozatát elnyert internetes oldal, a www.egyszervolt.hu portálcsoport szerkesztősége, melynek nem ez az első oktatási célú digitális fejlesztése. Kifejezetten az iskolai, óvodai felhasználhatóság céljával működik az Egyszervolt Suli, mely a honlapon található mintegy kétezer oktatási – kulturális tartalom pedagógiai szemléletű gyűjtőoldala. Ez egyfajta Online szertárként óvodától az ötödikes évfolyamig korosztályi bontásban, tantárgyak illetve kompetencia területek alapján listázza ki a tartalmakat. Az Egyszervolt.hu alkotói által készített „ZOOM! Seholsincs Kastély” interaktív, készségfejlesztő CD-ROM a CD-ROM-ok történetében elsőként került fel a Taneszközlistára, majd 2001 szeptemberében az Oktatásügyi Minisztérium tankönyvvé nyilvánította, ahogyan tankönyvminősítést kapott 2004-ben az Egyszervolt.hu CD ROM is.

Az OKOS DOBOZ alkotógárdaja

Tantárgyi forgatókönyvek:

Matematika, olvasás-szövegértés, nyelvtan:

Péteri Katalin, Soós Dorottya, Czigány Anna, a Deák-Diák Általános Iskola alsó tagozatos tanítói

Vizuális kultúra:

Váradi Emese, vizuális és környezetkultúra tanár, Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

Környezetismeret:

Varga Kocsis Anikó, tanár

Ének-zene:

Énekes Katalin, tanár; Kertész András, tanár

Szaklektorok:

Juhász Orsolya, Fenyő D. György (Magyartanárok Egyesülete)

Magyar Környezeti Nevelők Egyesülete:

Zeneművészek Egyesülete: Kertész András

Wágner Éva (Deák-Diák Általános Iskola, ig. helyettes, oktatási szaktanácsadó)

Szakvéleményt adott:

Dr. Radnóti Katalin, főiskolai tanár, MTA Szakmódszertani Albizottság alelnöke

IT-fejlesztés:

4Kids Meseportál Kft.

Specifikáció:

A programcsomag minden iskolában használt platformokon, valamint a digitális táblán is fut.

 

Kapcsolódó projektek:

Egyszervolt Suli, mint tanári felület

Tengernyi Kaland: komplex edutainment

Zöldi Ákos: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciákat támogató edutainment

Tanárblog.hu: óravázlatok az Egyszervolt oktatási segédanyagaihoz

Nincsenek hozzászólások

Komment hozzáadása