Fel

A TETT: Te és a természettudományok – mesés történetek – meseíró pályázat

maxresdefault

A TETT: Te és a természettudományok – mesés történetek – meseíró pályázat

TETT: Te és a természettudományok – mesés történetek A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány és a Richter Gedeon Nyrt. természettudományokhoz kapcsolódó témájú mese- és novellaíró pályázata általános iskolás, középiskolás, valamint középfokú szakképzésben résztvevő diákok számára. A program védnökei: Döbrentey Ildikó és Levente Péter.

Mi a pályázat célja?

A pályázat célja, hogy a résztvevők munkáikkal mutassák be, számukra mit jelent a természettudomány (környezet- és természetismeret, földrajz, biológia, fizika, kémia), milyen hasznosítható tudást és élményt nyújt a terület felfedezése, megismerése és szeretete, mindezt olyan mesés formában, hogy az alkotók műveiből gyűjtemény állhasson össze, mely inspirációt jelent majd a jövő diákjainak, kutatóinak és természettudósainak, és nem utolsó soron tanárainak. Fentieken túlmenően cél a diákok szemléletformálása a természettudományokhoz kapcsolódó irodalmi alkotások – mese, mesés történet, novella – készítésével, valamint a fiatalok íráskészségének, fantáziájának erősítése. Mindezzel egyben szeretnénk erőteljesebb általános figyelmet irányítani a természettudományos oktatás és a tanárok kiemelt jelentőségére abban, hogy a jól képzett és elhivatott utánpótlás a jövőben is biztosítva legyen.

Kik pályázhatnak?

Általános iskolás, középiskolás és középfokú szakképzésben résztvevő diákok nevezhetnek az alábbi korcsoportokban:

1. korcsoport: általános iskola 1-5. osztályos tanulói
2. korcsoport: általános- és középiskolák 6-8. osztályos tanulói
3. korcsoport: középiskolák, illetve középfokú szakképzésben résztvevő oktatási intézmények azon legalább 9. osztályos tanulói akik érettségi bizonyítványt még nem szereztek

A pályázaton a magyarországi, továbbá a Kárpát-medence államaiban (Ausztria, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) működő általános és középiskolák tanulói vehetnek részt egyénileg vagy kétfős csapatként (a csapattagoknak ugyanabban a korcsoportba kell tartozniuk).

Slider1

Milyen írásművel lehet nevezni?

Pályázni olyan, a pályázó önálló alkotásának tekinthető magyar nyelvű mese, mesés történet vagy novella megírásával lehet, amelynek természettudományi vonatkozása van, azaz a történet kapcsolódik a környezetismerethez, természetismerethez, földrajzhoz, biológiához, fizikához vagy kémiához. (E helyütt is szeretnénk egyértelműsíteni, hogy a hagyományos értelmezésnek megfelelően a matematika – bár a természettudományos leírások alapvető eszköze – önmagában NEM tartozik a természettudományok körébe. Így olyan pályaműveket, amelyekben a tudományos elemek kizárólagosan csak matematikai tartalmúak, nem tekintünk a TETT szellemiségének megfelelőnek.)

Minden pályázó csak egy művel indulhat, amely más pályázaton nem vett részt, illetve publikálásra nem került. A műnek egy vagy legfeljebb két – ugyanabba a korcsoportba tartozó – szerzője lehet.

A művek megengedett terjedelme szóközökkel együtt:
1. korcsoportban: maximum 5.000 karakter
2. korcsoportban: maximum 9.000 karakter
3. korcsoportban: maximum 14.000 karakter

A pályaművekhez külön dokumentumban mellékletként csatolhatók illusztrációk, rajzok, egyéb vizuális elemek (legfeljebb 1 db), a zsűri azonban kizárólag az írott anyag minőségét veszi figyelembe a döntésnél.

Mit értékel a zsűri?

Zsűrink a következő szempontok alapján értékeli az írásodat:

 • ALAPÖTLET
  mi az alapötlet, az hogyan kap természettudományos tartalmat, illetve hogyan kapcsolódik össze a meseszerűséggel vagy a novellai megvalósítással
 • KREATIVITÁS
  eredetiség; képzeletgazdagság
 • TUDOMÁNYOSSÁG
  a tudományos motívumok mennyire megalapozottak (az esetleges tudományos-fantasztikus jelleg megengedése mellett)
 • ÍRÓI KÉSZSÉG
  nyelvi kifejezőkészség; szókincs; érthetőség; humor
  Megjegyzés: a helyesírási hibák nincsenek jó hatással a zsűrire!
 • TÖRTÉNETFEJLŐDÉS
  fordulatosság; izgalom; csattanó
 • TETT-SZERŰSÉG
  a TETT-pályázat szándékaihoz, szellemiségéhez való illeszkedés

milyen-mese-sor

A zsűri

A nyertes pályaműveket bírálóbizottság (zsűri) választja ki a három korcsoporti kategóriában, 2023. február 10-ig. A zsűri tagjai:

 • Bajzáth Mária neveléstudományi bölcsész, mesepedagógus, meseíró
 • Bücs-Burján Nóra, a Richter Gedeon Nyrt. HR képzési és fejlesztési osztályának képzési specialistája
 • dr. Dóbéné Cserjés Edit, a budapesti BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum Magyar Kémiaoktatásért díjas vegyész szakmai tanára
 • Dobóné dr. Tarai Éva, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium Rátz Tanár Úr Életműdíjas kémia-biológia szakos tanára
 • Döbrentey Ildikó (Ildikó nénje) Magyar örökség- és Prima díjas író
 • dr. Laszlovszky István Gábor Dénes díjas szakgyógyszerész, a Richter Gedeon Nyrt. klinikai projektkoordinátora
 • Levente Péter (Péter bátyó) Jászai Mari-, Magyar Örökség és Prima díjas színész, rendező, tanár
 • Molnárné Czirják-Nagy Zsuzsanna, a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok osztályának munkatársa
 • Patkó Csaba, a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány munkatársa
 • dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit, a Richter Gedeon Nyrt. támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős vezetője
 • Raákné Kiss Erzsébet, a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium Magyar Kémiaoktatásért díjas, nyugdíjas fizika-kémia szakos tanára
 • Prof. Dr. Szántay Csaba, a Richter Gedeon Nyrt. Szerkezetkutatási osztályának vezetője, egyetemi magántanár, a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért elnöke
 • Szegi Beatrix, a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány munkatársa
 • Veitz Gábor, a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány munkatársa
 • Weber Márton, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója

Ismerd meg közelebbről zsűrinket!

A mentor szerepe. Ki lehet mentor?

Tanári és szülői támogatás, mentorálás – ami nem korlátozza a pályázó önállóságát – elfogadott, alsó tagozatosok esetében ajánlott. Bár a TETT a diákok önálló alkotásainak kíván teret adni, mégis, a sikeres pályamunka megalkotását nagyban segítheti az ő bizalmukat élvező, magas szakmai tudással rendelkező, tapintatos mentor. A mentor lehet természettudományos tárgyat vagy anyanyelvet és irodalmat tanító tanár, illetve felnőtt segítő, például szülő. Ő az, aki motiválja és segíti a diákot nyelvi és természettudományos szempontból egyedi, különleges pályamunkájának megalkotásában, valamint hogy eleget tudjon tenni a pályázat formai és gyakorlati elvárásainak is.

Lényeges, hogy ennek a segítségnyújtásnak olyan legyen a módja és mértéke, amivel egyrészt nem kérdőjeleződik meg az, hogy a pályázat döntően a pályázó diák (vagy diákpáros) alkotása, másrészt nem fojtja el, hanem katalizálja ezt az önálló alkotói hajlamot.

Péter bátyó szavaival a mentorokról

Mit lehet nyerni?

Minden kategóriában a három legjobbnak ítélt pályaművet díjazzuk. Kétfős nevezés esetén a nyeremény fele-fele arányban illeti meg a pályázókat.

I. helyezett: 300.000 (háromszázezer) Ft összegű díj
II. helyezett: 250.000 (kétszázötvenezer) összegű díj
III. helyezett: 200.000 (kétszázezer) Ft összegű díj

A díj elsősorban tárgyjutalom, de a szervező döntése szerint a díj értékének összeghatáráig kiegészíthető vagy helyettesíthető vásárlási- vagy ajándékutalvánnyal is.

Azon pályamű, amelyet a szakmai zsűri közlésre alkalmas színvonalúnak talál, megjelenési lehetőséget kap a támogatók által gondozott TETT-mesekönyvben.

A szervező fenntartja a jogot megosztott díjak odaítélésére, továbbá arra, hogy indokolt esetben ne osszon ki minden díjat, illetve hogy további művek szerzőit jutalmazza. Az eredményhirdetés díjátadón, ünnepélyes keretek között történik, a járványügyi intézkedések alakulását figyelembe véve. A díjazottakat e-mailben értesítjük. A díjazott diák, iskolája és mentora nevét a díjátadó napján a www.tettmesepalyazat.hu honlapon közzétesszük.

Fontos dátumok

Pályázati dokumentáció beérkezésének határideje: 2022. november 8. kedd, 22.00 óra
Az elbírálás határideje: 2023. február 10.
A díjátadó tervezett időpontja: 2023. március 7.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, itt, a weboldalon lehet benyújtani (Mese beküldése), a szükséges dokumentumok feltöltésével, illetve a szükséges nyilatkozatok elfogadásával. A pályázatot kizárólag doc vagy docx, a rajzot, illusztrációt (ha van) pdf, jpg vagy png kiterjesztésű fájlként, a kitöltendő nyilatkozatot pedig pdf dokumentumban kell feltölteni. Pdf formátumú, kézírásos/szkennelt pályaművet nem fogadunk el. Ha a pályázó még nem tud word dokumentumot készíteni, kérje a szülő vagy pedagógus segítségét, illetve az említett pályázati dokumentációk beadása, az adatok megadása is igényelheti felnőtt segítségét, kiskorú pályázó esetén mindenképpen.

A pályázat részletes feltételeit a Pályázati szabályzat tartalmazza.

Sok sikert és jó munkát kívánunk a pályázóknak!

Nincsenek hozzászólások

Komment hozzáadása