Fel

Médiatudatosság kisiskolásoknak

mediasmart

Médiatudatosság kisiskolásoknak

Új oktatási segédanyagot készített a Médiatudor program keretében a MediaSmart Hungary és a Telenor. A Digitális világ című oktatási segédanyag a 9-11 éves általános iskolások számára készült.

mediasmart

Ez az új oktatási segédanyag az internetnek, az iskolai, tanórai online kapcsolatnak köszönhetően a digitális világ médiumainak lehetőségeit ismerteti.

Az oktatási anyag:

• segít eligazodni az internet világában,
• megismerteti a legfontosabb fogalmakat,
• gyakoroltatja kreatív tartalmak alkotását,
• megismertet a kockázatokkal és veszélyekkel, továbbá interaktív kapcsolatot kíván teremteni a gyerekek, pedagógusok és szülők között.

A Digitális világ célja olyan készségek, képességek fejlesztése, amellyel a tanulók képesek:

• a hatékony, értő médiahasználatra,
• kritikusan kezelni, elemezni a média által közvetített üzeneteket,
• eligazodni az internet világában,
• értelmesen használni az új kommunikációs technikákat,
• kreatív tartalmakat létrehozni,
• felismerni a kockázatokat és veszélyeket,
• megvédeni magukat a káros vagy sértő médiatartalmaktól.

Valamennyi segédanyag elérhető a www.digitalisvilag.hu oldalon. A honlapról regisztráció után letölthetőek és szabadon felhasználhatóak a témához kapcsolódó (igény szerint módosítható) oktatói prezentációk, interaktív táblához való tartalmak, online tanulói feladatok és nyomtatható munkalapok.

A Nemzeti alaptanterv kiemelt területként jelöli meg a Médiatudatosságra nevelést, mint olyan komplex területet, amely a művészeti és informatikai neveléssel is szoros összefüggésben van. A médiaműveltségi ismeretanyag így akár a Művészetek műveltségterület, akár az Informatika tantárgy tanóráihoz is kapcsolhatók, ám interdiszciplináris jellegükből adódóan az Anyanyelv órák sorát is színesíthetik.

 

Nincsenek hozzászólások

Komment hozzáadása