Fel

Személyre szabott oktatás

wizper1

Személyre szabott oktatás

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, a Wizper Kft. 2017. január elején indította el átfogó kutatási és fejlesztési projektjét, melynek célja egy olyan oktató rendszer kialakítása, amely a felhasználó képességének, valamint tudásszintjének folyamatos felmérésére alapozva, személyre szabott oktatást valósít meg.

 

pixel

pixel

 

wizper2

 

Az egyedülálló megoldással pszichológiai, pedagógiai és módszertani kutatási eredményekre építve adaptív online tutor prototípus rendszer valósul meg, és ehhez kapcsolódó módszertan kerül kidolgozásra. A 268.781.115 Ft összköltségű projekt keretében kialakított rendszer alkalmas lesz a Nemzeti Alaptantervben szereplő tantárgyi tartalmak oktatására, továbbá annak algoritmusa felhasználható lesz a szakképzésben és a továbbképzésben is.

 

A 2017 január 2. és 2018 október 31. között megvalósuló, Wizper Kft által koordinált K+F+I projekt során létrejövő kutatási eredmények, valamint az erre épülő prototípus rendszer egy olyan megoldás, ami a képességek és a tudásszint folyamatos felmérésére alapozva személyre szabott oktatást valósít meg. A megoldás lehetőséget ad az oktatók számára a hagyományos rendszertől eltérő módszerek használatára. A fejlesztés során létrejövő módszertan és prototípus rendszer egyedülálló nemcsak a magyar, de a nemzetközi oktatási piacon is.

 

wizper4jpg

 

A módszertan alapjaira épített rendszernek szerves része a webes felületen megvalósított gamifikációs megoldás, mely a játékos versenyeken keresztül történő tudás-átadás és képesség felmérést szolgálja.

 

A feladatmegoldáson keresztüli képességbecslést adaptív oktatással kötjük össze, a tanulók az adaptív mérőeszköz segítségével megbecsült tudás és képesség szintjük alapján kapják a megfelelő szintű oktató-anyagokat. A rendszer így egyidejűleg támogatja a hátránykompenzációt és a tehetséggondozást is. Ez pedig döntő jelentőségű, hiszen az intézményes oktatás egyik kiemelt célja az esélyteremtés és az otthonról hozott hátrányok kompenzálása.

 

Oktatói rendszerben nemzetközi szinten is egyedülállóan integráljuk a kognitív képességek indirekt mérését, illetve fejlesztését célzó játékokat, melyek a lehető legszélesebb körben térképezik fel a felhasználó kognitív profilját.

 

wizper3

 

Az adaptív rendszer architektúrájából adódóan azon kívül, hogy kiterjeszthető a teljes Nemzeti Alaptantervet lefedő tantárgyak oktatására, alkalmazható felsőoktatási keretek között is. Felhasználóbarát, reszponzív rendszere tágabb felhasználási lehetőségekkel is bír, úgymint a felnőttképzés, munkaerő piaci átképzési területek, illetve nemzetközi újdonságtartalmából adódóan alkalmas nemzetközi hasznosításra is.

A kutatás során kialakult módszertan illeszthető a Digitális Oktatási Stratégiához, továbbá felhasználható pedagógiai programok kialakításában, tanárképzésben és a jelenleg átalakuló tanár továbbképzésben.

 

Projekt címe: Egyének szintjén adaptív oktatási módszertan és web alapú környezet prototípusának kutatása és fejlesztése a Wizper Kft-nél
(Projekt azonosító: KFI_16-1-2016-0069 (Vállalati KFI_16)

 

Támogatási összege: 169.423.869 Ft

Projekt időtartama: 2017. január 2. – 2018. október 31.

 

 

Nincsenek hozzászólások

Komment hozzáadása